Рекламация или връщане на стока

Рекламация или връщане на стока, закупена от  ИМИ Спортс ЕООД

Спрямо Българското законодателство имате право да върнете или замените всеки продукт, закупен от ИМИ Спортс ЕООД в срок от 7 работни дни от датата на закупуването й, съгласно закона за защита на потребителите чл. 55.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите когато поръчката направена от клиента не отговаря на доставеното. Връщането на продукт за рекламация също е за сметка на търговеца (чл. 113, ал. 4 от ЗЗП).

Условия за връщане - стоката трябва да е в изряден търговски вид:

  • стоката не е използвана и няма следи от употреба;
  • оригиналната опаковка е запазена, няма разкъсвания;
  • запазена е докемент за покупка -фактура или касова бележка;
Клиентът съгласува с представител на ИМИ Спортс ЕООД адреса, на който ИМИ Спортс ЕООД желае да получи обратно стоката. 
ИМИ Спортс ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

IMI SPORTS ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата, на която стоката е върната, получена и прегледана от представител на фирмата.

В случай, че плащането е направено с банков превод, Възстановяването на суми се извършва, чрез  платежно нареждане към сметката, от която е направено плащането  в срок от 5 дни.

В случай, че плащането е направено с наложен платеж. Възстановяването на суми се извършва с паричен превод към лицето закупило стоката  в срок от 5 дни.

ВНИМАНИЕ: Не приемаме продукти върнати чрез куриер с наложен платеж! Продуктите, които връщате, трябва да бъдат прегледани за добър търговски вид и технически неизправности преди да бъде възстановена сумата по сделката. Ето защо не приемаме продукти изпратени с наложен платеж по куриер. Вашето копие от товарителницата за изпратената пратка е удостоверение, че сте ни предали този продукт. В случай, че не получите изплащане на задължението в законоустановения едномесечен срок, можете да потърсите дължимото с копието от товарителницата като документ, удостоверяващ, че сте ни предали този продукт.

ИМИ Спортс ЕООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при връщането на продукт чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговския вид и окомплектация на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането. Отговорност за това следва да се носи от доставчика на куриерската услуга и да се търси от заявителя на услугата.