Пейнтбол сервиз

Всички продукти в електронния каталог са нови и неупотребявани. Гаранционният
срок е различен за различните продукти и е определен от самия производител.

ИМИ-Спортс ЕООД предлага сервиз и резервни части за всички пейнтбол маркери.

Пълнене на пейнтбол бутилки СО2 и HP 200/300 бара.
-  Еднодневни курсове за експлоатация и поддръжка на Bauer Kompressor.
-  Обучение на оператори на пейнтбол игрища.