Бърстдиск за СО2 бутилки


Бърстдиска  служи като защита от свръхналягане, което предпазва бутилката от препълване. След невнимание при препълване на бутилката диска се къса и изпуска налягането, за това трябва да се поднови с нов. За бутилки CO2 до 190 бара.