Рекламация

Рекламация или връщане на стока

Рекламация или връщане на стока, закупена от интернет магазина на IMI-SPORTS.COM
 
Спрямо Българското законодателство имате право да върнете или замените всеки продукт, закупен от интернет магазина на IMI-SPORTS.COM в срок от 7 работни дни от датата на закупуването й, съгласно закона за защита на потребителите чл. 55.
 
Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите когато поръчката направена от клиента не отговаря на доставеното. Връщането на продукт за рекламация също е за сметка на търговеца (чл. 113, ал. 4 от ЗЗП).
 
За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:
 
стоката не е използвана;
опаковката й е запазена;
запазена е касовата бележка или фактурата;
Клиентът съгласува с представител на ИМИ СПОРТС ЕООД адреса, на който ИМИ СПОРТС ЕООД желае да получи обратно стоката; 
ИМИ СПОРТС ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 
IMI-SPORTS.COM ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата, на която стоката е върната, получена и прегледана от представител на фирмата.
 
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 дни.
 
В случай, че плащането е направено с банков превод, Възстановяването на суми се извършва, чрез  платежно нареждане към сметката, от която е направено плащането  в срок от 5 дни.
 
В случай, че плащането е направено с наложен платеж. Възстановяването на суми се извършва с паричен превод към лицето закупило стоката  в срок от 5 дни.
 
ВНИМАНИЕ: Не приемаме продукти върнати чрез куриер с наложен платеж! Продуктите, които връщате, трябва да бъдат прегледани за добър търговски вид и технически неизправности преди да бъде възстановена сумата по сделката. Ето защо не приемаме продукти изпратени с наложен платеж по куриер. Вашето копие от товарителницата за изпратената пратка е удостоверение, че сте ни предали този продукт. В случай, че не получите изплащане на задължението в законоустановения едномесечен срок, можете да потърсите дължимото с копието от товарителницата като документ, удостоверяващ, че сте ни предали този продукт.
 
ИМИ СПОРТС ЕООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при връщането на продукт чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговския вид и комплектация на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането. Отговорност за това следва да се носи от доставчика на куриерската услуга и да се търси от заявителя на услугата.